Χορηγοί Υποτροφίες

Στο πρόγραμμα προσφέρονται δύο υποτροφίες αριστείας ανά εξάμηνο και υποτροφίες από διάφορους επιστημονικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2022 – 2023 και 2023 – 2024 προσφέρεται μία υποτροφία ανά έτος από τη ΔΕΗ