Στρατηγικές καινοτομίας και βιωσιμότητας στην εκπαίδευση

Στρατηγικές καινοτομίας και βιωσιμότητας στην εκπαίδευση

Διδάσκων: Τσελεκούνης Μάρκος

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με τις εναλλακτικές στρατηγικές που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικές μονάδες για αύξηση των κερδών τους σε μία αγορά όπου οι καταναλωτικές ανάγκες διευρύνονται συνεχώς. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές διδάσκονται στρατηγικές που μπορούν να οδηγήσουν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως η διαφοροποίηση προϊόντος και η επένδυση σε καινοτόμες λύσεις. Οι στρατηγικές αυτές πλαισιώνονται με την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς η εκπαίδευση αποτελεί τον μηχανισμό μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πολιτών για βιώσιμη ανάπτυξη.

Διδασκόμενες ενότητες: