Εκπαιδευτικές Πολιτικές Ανάπτυξης και Εφαρμογές

Εκπαιδευτικές Πολιτικές Ανάπτυξης και Εφαρμογές

Διδάσκοντες: Χλέτσος Μιχάλης και Σαίτη Άννα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξηγήσει στους εκπαιδευόμενους τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές πολιτικές, καθώς και τις επιπτώσεις τους σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η σωστή εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί τη βάση για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Η εκπαιδευτική πολιτική έχει οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις επηρεάζοντας τόσο το οικονομικό, όσο και το κοινωνικό γίγνεσθαι. Συνδέεται τόσο με κοινωνικά θέματα όπως φτώχεια, ανεργία, μετανάστευση, εγκληματικότητα, όσο και με οικονομικά θέματα όπως οικονομική ανάπτυξη, αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης κλπ. Διδασκόμενες ενότητες:

Συγκέντρωση και Αποκέντρωση.