Αγορά εργασίας, Δια βίου Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Αγορά εργασίας, Δια βίου Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Διδάσκοντες: Ελευθερίου Κωνσταντίνος και Χανής Στέφανος

Το παρόν μάθημα διακρίνεται σε δύο επιμέρους ενότητες. Σκοπός της πρώτης ενότητας είναι η κατανόηση της λειτουργίας των αγορών εργασίας. Συγκεκριμένα, η θεματολογία θα επικεντρωθεί στη ζήτηση και την προσφορά εργασίας και στη θεωρεία του ανθρώπινου κεφαλαίου. Σκοπός της δεύτερης ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας και των χαρακτηριστικών της δια βίου μάθησης, καθώς και των οφελών που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε αυτή. Επίσης, θα αναλυθούν οι αρχές και η μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος, θα γίνει αναφορά και ανάλυση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. Erasmus, Leonardo, Comenius, κλπ). Διδασκόμενες ενότητες: