Μάρκετινγκ και Στρατηγική στην Εκπαίδευση

Μάρκετινγκ και Στρατηγική στην Εκπαίδευση

Διδάσκουσα: Σαίτη Άννα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξηγήσει στους εκπαιδευόμενους ειδικά θέματα που σχετίζονται με τα στοιχεία του ΜΚΤ καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου και θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα εργαλεία και τις αρχές του marketing προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν και να αναπτύξουν στρατηγικές ικανότητες του Μάρκετινγκ και γνώσεις αποτελεσματικά και αποδοτικά. Διδασκόμενες ενότητες: