Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διδάσκοντες: Βοζίκης Αθανάσιος και Σμυρλής Ιωάννης

Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΗΔ),

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών,

Εισαγωγή στην εξ' αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση,

Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης εκπαιδευτικών οργανισμών και υποστήριξης εκπαιδευτικών δράσεων (Learning Management Systems).

Το μάθημα περιλαμβάνει καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης και εκπόνηση εργασιών.