Μήνυμα Διευθυντή

Αγαπητή/έ Υποψήφια/ε,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Οικονομικά της Εκπαίδευσης' του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 12 μήνες παρέχοντας τη δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του διαστήματος αυτού, και αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τον/την φοιτητή/τρια με τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία και γνώση σε θέματα Οικονομικών και Διοίκησης της Εκπαίδευσης και των Εκπαιδευτικών Μονάδων.

Από φέτος (2018-2019) μειώθηκαν τα δίδακτρα στα €3.500, θα δίδονται υποτροφίες και πολλές άλλες παροχές, όπως εκπαιδευτικές εκδρομές, σεμινάρια και ομιλίες από προσκεκλημένους ομιλητές.

Τα επιστημονικά πεδία που καλύπτονται στο Πρόγραμμα περιλαμβάνουν αντικείμενα τόσο από τη Διοικητική και Οικονομική Επιστήμη, όσο και από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Έτσι, ο φοιτητής θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις της Οικονομικής και Διοικητικής επιστήμης καθώς και έναν επιπλέον συνδυασμό γνώσεων από τον γενικότερο χώρο των επιστημών που ασχολούνται με τα σύγχρονα προβλήματα τις εκπαίδευσης. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που θα αποκομίσουν οι φοιτητές, θα έχουν τα κατάλληλα εφόδια να καταλάβουν διοικητικές θέσεις και θέσεις ευθύνης στον χώρο της εκπαίδευσης, στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, και στην εύρεση βέλτιστων λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν και τα τρία επίπεδα της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Επιπλέον, καθώς καλύπτονται και διεθνή εκπαιδευτικά θέματα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν τα εφόδια για σταδιοδρομία πέρα από τον ελληνικό χώρο.
 

Όλη η ομάδα των διδασκόντων θα στηρίξουμε την προσπάθειά σας για μάθηση και απόκτηση γνώσεων και εμπειριών μέσα από το Πρόγραμμα.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος