Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Διδάσκων: Κανάς Άγγελος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές του προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου γνώσεις Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης προκειμένου οι σπουδαστές να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για την λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων σε εκπαιδευτικά θέματα. Αναλυτικότερα, οι φοιτητές θα διδαχθούν βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής όπως η χρονική αξία του χρήματος, αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και κίνδυνος. Βασιζόμενοι στις έννοιες αυτές θα αναπτυχθούν η χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων αποτίμησης καθώς και κριτήρια χρηματοοικονομικής αξιολόγησης. Διδασκόμενες ενότητες: