Ηγεσία στην Εκπαίδευση

Ηγεσία στην Εκπαίδευση

Διδάσκοντες: Σαίτη Άννα και Σαίτης Χρήστος

Η Ηγεσία είναι η ενεργοποίηση και καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να συμβάλλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση των αντικειμενικών σκοπών του εκπαιδευτικού οργανισμού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτήτες αναμένεται να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σχολικού περιβάλλοντος, να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις είτε ως διευθυντικά στελέχη είτε ως μέλη του συλλόγου διδασκόντων, αξιοποιώντας τη σχετική επιστημονική γνώση και τεχνικές επίλυσης διοικητικών προβλημάτων στον χώρο της σχολικής μονάδας και να μεταμορφώσουν ένα σχολείο σε μια ποιοτική και παραγωγική εκπαιδευτική μονάδα Προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον του σχολείου αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα προς την κατεύθυνση αυτή. Διδασκόμενες ενότητες: