Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διδάσκων: Καλογεράκης Παναγιώτης

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θεματική Ενότητα θα είναι σε θέση να κατανοούν την έννοια της παγκοσμιοποίησης και τις πλαισιώσεις της στα πεδία της οικονομίας και της εκπαίδευσης, να γνωρίζουν σε βάθος τον ρόλο των υπερεθνικών οργανισμών στην προώθηση «παγκοσμιοποιημένων» πολιτικών ρύθμισης - διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση και να διακρίνουν τις αναπλαισιώσεις των παγκοσμιοποιημένων εκπαιδευτικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Προσεγγίζουν κριτικά τις «εργαλειοθήκες» εκπαιδευτικών πολιτικών και τα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης που προκύπτουν - ειδικά στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, κατανοούν τις έννοιες της διαπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, γνωρίζουν τα «μοντέλα» διαχείρισης της διαφορετικότητας, διακρίνουν τις Ευρωπαϊκές διαστάσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διαμορφώνουν και αξιολογούν σχετικές διδακτικές προσεγγίσεις. Διδασκόμενες ενότητες: