Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διδάσκοντες: Βοζίκης Αθανάσιος και Σμυρλής Ιωάννης

 

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εκπαιδευθούν οι φοιτητές στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Μέσω της εκμάθησης χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων θα τους δοθεί η δυνατότητα να συλλέγουν δεδομένα από διεθνείς βάσεις δεδομένων και να πραγματοποιούν αναλύσεις προκειμένου να έχουν αναλυτική εικόνα για κάθε χώρα αλλά και να λαμβάνουν στη συνέχεια αποφάσεις. Επιπλέον θα τους δοθεί η δυνατότητα να χειρίζονται συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων για επιχειρήσεις & οργανισμούς. Προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν εικόνα για τα κριτήρια αλλά και για τις τεχνικές αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης θα τους παρουσιασθούν web based συστήματα που έχουν κατασκευασθεί για την Online αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων. Τέλος άλλη μία σύγχρονη προσέγγιση στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης αποτελεί η χρήση της προσομοίωσης για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης & του οργανισμού, την εξεύρεση των προβλημάτων καθώς και της χρήσης εναλλακτικών σεναρίων προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση των πόρων και των διαδικασιών. Διδασκόμενες ενότητες: