Θέματα εκπαιδευτικής έρευνας

Θέματα εκπαιδευτικής έρευνας

Διδάσκων: Μιχελακάκης Νικόλαος

Το μάθημα αυτό στις αρχικές του ενότητες παρουσιάζει την επιστημονική του έρευνα γενικά, τους τρόπους διεξαγωγής της και τα προβλήματα που ανακύπτουν από αυτήν. Στη συνέχεια εστιάζει σε ειδικά θεωρητικά θέματα έρευνας που αφορούν στα Οικονομικά της Εκπαίδευσης. Έχει ως στόχο να εμβαθύνει σε κάποιες από τις έννοιες που εισάγονται στο μάθημα «Οικονομία, Επιχειρήσεις, Θεσμοί» παρουσιάζοντας και αναλύοντας τα εργαλεία που απαιτούνται για τη μελέτη και κατανόηση συγκεκριμένων ερευνητικών άρθρων που θα παρουσιαστούν στην τάξη. Εισάγει τον φοιτητή σε βασικές έννοιες της θεωρίας παιγνίων με την κατά περίπτωση εφαρμογή της μαθηματικής μοντελοποίησης στη θεωρητική ανάλυση της οικονομικής διάστασης προβλημάτων της εκπαίδευσης. Φιλοδοξεί με τον τρόπο αυτό να συμπληρώσει το έτερο μάθημα του προγράμματος, «Στατιστική Μεθοδολογία και Κοινωνικές Επιστήμες». Το μάθημα θα διδαχθεί κατά τρόπο αυτόνομο και θα στηριχθεί αποκλειστικά σε σύγχρονα ερευνητικά άρθρα της επιλογής του διδάσκοντα. Διδασκόμενες ενότητες: