Θέματα εκπαιδευτικής έρευνας

Θέματα εκπαιδευτικής έρευνας

Διδάσκων: Μιχελακάκης Νικόλαος

Το μάθημα αυτό στις αρχικές του ενότητες παρουσιάζει την επιστημονική έρευνα γενικά, τα διαφορετικά είδη της και τη συσχέτισή της με τη Γνωσιολογία, τη Λογική και την Ηθική. Επιδιώκει με τον τρόπο αυτό να προλειάνει το θεωρητικό υπόβαθρο για το έτερο μάθημα του Προγράμματος «Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής ερευνητικής εργασίας». Στη συνέχεια εστιάζει σε θεωρητικά θέματα έρευνας με σύγχρονο ερευνητικό ενδιαφέρον που αφορούν τα οικονομικά της εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων εισάγει τον φοιτητή σε βασικές έννοιες της θεωρίας των παιγνίων με την κατά περίπτωση εφαρμογή της μαθηματικής μοντελοποίησης στη θεωρητική ανάλυση της οικονομικής διάστασης προβλημάτων και εκπαίδευσης. Φιλοδοξεί με τον τρόπο αυτό να συμπληρώσει το μάθημα του Προγράμματος «Στατιστική Μεθοδολογία και Κοινωνικές Επιστήμες» που εστιάζει στην εμπειρική έρευνα. Το μάθημα θα διδαχθεί κατά τρόπο αυτόνομο στηριζόμενο σε πληθώρα σύγχρονων ερευνητικών άρθρων της επιλογής του διδάσκοντα. 

Διδασκόμενες ενότητες: