Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Διδάσκων: Χλέτσος Μιχαήλ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξηγήσει στους εκπαιδευόμενους τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Τα οικονομικά εκπαίδευσης αναλύουν ερωτήματα που αφορούν τις αποφάσεις των ατόμων να επενδύσουν στην εκπαίδευση, τους προσδιοριστικούς παράγοντες που καθορίζουν και επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τους τρόπους χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τις παρεμβάσεις του κράτους στην αγορά των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την αποτελεσματική κατανομή των εκπαιδευτικών πόρων, τη μακροχρόνια επίδραση της εκπαίδευσης στη φτώχεια, τις οικονομικές ανισότητες, την ανεργία και την οικονομική μεγέθυνση. Διδασκόμενες ενότητες: