Οικονομία, Επιχειρήσεις και Θεσμοί

Οικονομία, Επιχειρήσεις και Θεσμοί

Διδάσκοντες: Παντελίδης Παντελής

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην οικονομική ανάλυση όπως αυτή

εφαρμόζεται στον τομέα της εκπαίδευσης ως εργαλείο στη λήψη αποφάσεων και στην κατανομή των πόρων στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ενότητα καλύπτει τις βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας και τις συνδυάζει με εφαρμογές που σχετίζονται με τα οικονομικά της εκπαίδευσης. Τα θέματα της ενότητας θα συζητηθούν σε θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο εφαρμογών. Όλες οι έννοιες στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη των θεμάτων της ενότητας θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και η παρακολούθηση του μαθήματος γίνεται χωρίς προαπαιτούμενα. Διδασκόμενες ενότητες: