Διοίκηση του ΠΜΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΜΣ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ

Χλέτσος Μιχάλης, Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ

Γιαννέλης Δημήτρης, Καθηγητής

Παντελίδης Παντελής, Καθηγητής

Χατζηδήμα Σταματίνα, Καθηγήτρια

Κανάς Άγγελος, Καθηγητής

Γραμματεία ΠΜΣ

Κουτσουμπασάκου Κατερίνα (Γραμματέας Τμήματος)

τηλ. 210 4142077 (Γραφείο 110)

e-mail :  kkouts@unipi.gr           

Βαρελά Αδαμαντία

τηλ. 210 4142081 (Γραφείο 110)

e-mail : avarela@unipi.gr

Μπαζού Ευαγγελία

τηλ. 210 4142159 (Γραφείο 110)

e-mail :  evabazou@unipi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη ΠΜΣ

Νιμορακιωτάκη Δέσποινα,

Τηλ.:210 4142291

e -mail : despoinanimo@unipi.gr και

msc-econedu@unipi.gr

Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης ΠΜΣ

Ροδίτου Ελένη

τηλ. 210 4142300

e-mail : eroditou@unnipi.gr