Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης είναι 3.500 ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις : Σεπτέμβριο, Ιανουάριο και Ιούνιο.