Μείωση διδάκτρων ΠΜΣ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 μειώθηκαν τα δίδακτρα σε €3.500. Το ΠΜΣ «Οικονομικά της Εκπαίδευσης», ανάλογα με τις οικονομικές του  δυνατότητες, χορηγεί υποτροφίες και διοργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως εκπαιδευτικές εκδρομές, σεμινάρια και ομιλίες από προσκεκλημένους ομιλητές.

 

μείωση διδάκτρων ΠΜΣ