Μείωση διδάκτρων ΠΜΣ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 μειώθηκαν τα δίδακτρα σε €3.500. Το ΠΜΣ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων», ανάλογα με τις οικονομικές του  δυνατότητες, χορηγεί υποτροφίες και διοργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως εκπαιδευτικές εκδρομές, σεμινάρια και ομιλίες από προσκεκλημένους ομιλητές.

 

μείωση διδάκτρων ΠΜΣ