Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο-Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ο διευθυντής του Π.Μ.Σ. παραδίδει σχέδια ακαδημαϊκού ημερολογίου και ωρολόγιου προγράμματος στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σπουδών, το οποίο τα εκδίδει λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ανάγκες του Π.Μ.Σ..

Με την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. ο φοιτητής παραλαμβάνει από τη Γραμματεία το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις ημέρες και ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, τις ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες, κ.λπ.