Χρονικός Προγραμματισμός Μαθημάτων

Το χρονοπρόγραμμα των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στα πλαίσια αυτά, τα μαθήματα γίνονται κάθε εβδομάδα, Δευτέρα έως Παρασκευή 18.00 – 21:00.

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται κατά κανόνα στην Ελληνική γλώσσα και είναι διάρκειας 36 ωρών.